Short film about shebeke art (in English)

by TofiqRasulov

Short film about shebeke art ing English

Şəbəkə sənəti (1-ci hissə)

by TofiqRasulov

Short film about Shebeke art and master Tofig Rasulov (in Azeri and Russian)

by TofiqRasulov

 

Short film about Shebeke art and master Tofig Rasulov (in Azeri and Russian)